หลักการและเหตุผลในการเลือกกิจกรรม 05: Human Label เสริมความรักให้ตัวเองด้วย ‘ฉลากยา’

นาธาเนียล แบรนเดน’ จิตแพทย์ผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็น ‘บิดาของ self-esteem’ บอกว่าการช่วยสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความเคารพนับถือตัวเอง การเห็นคุณค่าในตัวเองสามารถทำให้ความเคารพนับถือและการเห็นคุณค่าในตัวเองของเราเพิ่มขึ้นได้ด้วย

พูดง่ายๆ ว่าการช่วยให้ผู้อื่นเพิ่ม self-esteem จะสะท้อนกลับมาเพิ่ม self-esteem ของตัวเองได้

เพราะความสุข ความอิ่มเอมจากการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพลังที่ทำให้เรามีความเคารพนับถือตัวเองมากขึ้น ลองคิดดูว่าการที่เราสามารถช่วยให้ใครสักคนมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นก็เท่ากับว่าเรากำลังใช้คุณค่าที่มีอยู่ในตัวของเราช่วยเหลือคนอื่นอยู่นั่นเอง

จากแนวคิดนี้ทำให้เราสร้างสรรค์กิจกรรมย่อยที่ชื่อ ‘ฉลากยา (Human Label)’ ขึ้นมา โดยให้เด็กทุกคนเขียนข้อดี คุณสมบัติด้านบวก จุดเด่น หรืออุปนิสัยที่เขาชื่นชอบในตัวเพื่อนในกลุ่มออกมาอย่างละเอียด แล้วนำไปแปะรวมกันที่สมุดของเพื่อน เมื่อเด็กคนที่ได้รับฉลากซึ่งระบุความดีงามของเขามาอ่านก็จะเกิดพลังและมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้ง่ายขึ้น

แบรนเดนบอกว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สมควรได้รับการเคารพนับถือโดยไม่จำเป็นว่าคนๆ นั้นจะต้องฉลาดปราดเปรื่อง เก่งกาจเหนือคนอื่น หรือมีคุณสมบัติพิเศษใดใดเลย เพียงแค่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีเหตุผลเพียงพอต่อการเคารพนับถือแล้ว นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ การเคารพ นับถือ ยอมรับในตัวตนของเราทุกอย่างโดยไม่มีความพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเรา เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากความต้องการของคนๆ นั้นไม่ใช่จากคนอื่น

แม้ Human Label จะเป็นกิจกรรมย่อยที่แทรกอยู่ระหว่างกิจกรรมหลักแต่มันก็ทรงพลังมากพอที่จะทำให้เด็กทุกคนมี self-esteem เพิ่มขึ้น  พ่อแม่หลายคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกที่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น กล้าหาญมากขึ้น ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขมากขึ้น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดตามมาเมื่อเด็กคนนั้นมี self-esteem ที่สูงมากพอ

การมี self-esteem สูงไม่ได้ทำให้เด็กคนนั้นหยิ่งพยองไม่ฟังใคร ตรงกันข้ามมันจะทำให้เขาไม่ตั้งกำแพงปกป้องตัวเอง เขาจะสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ พร้อมที่จะพิจารณาทบทวนตัวเองอยู่เสมอ และสามารถปรับปรุงแก้ไขนิสัยที่ขัดขวางการมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น

คนที่เอาแต่ปกป้องตัวเอง ไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากคนอื่น และโทษคนอื่นทุกครั้งที่เกิดปัญหาคือคนที่มี self-esteem ต่ำ เขาจึงต้องปกป้องตัวเองมากเกินกว่าเหตุและจะเติบโตไปเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยรักตัวเอง  เสพติดสิ่งต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรียกร้องคำชื่นชมจากคนอื่นเพราะไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการปลูกฝัง self-esteem ตั้งแต่เด็กเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ที่ดีที่สุดและเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะสามารถมอบให้แก่ลูกได้