หลักการและเหตุผลในการเลือกกิจกรรม 01: “หนูทำได้” จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ถาม : ความสำเร็จทุกประเภทเริ่มต้นจากอะไร
ตอบ : ทัศนคติและความเชื่อมั่นว่า “ฉันทำได้”

หัวใจที่สำคัญที่สุดของการประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ IQ ไม่ใช่ทักษะ ไม่ใช่ทรัพยากรอื่นๆ  แต่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเราทุกคน ทัศนคติและความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า “ฉันทำได้”  ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิด growth mindset ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ self- esteem คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิต มีฐานะมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่สบาย ทำประโยชน์ให้ตัวเองและสังคมด้วยทักษะความสามารถที่เขามีอย่างเต็มที่ ซึ่งการปลูกฝัง growth mindset ซึ่งเป็นทัศนคติหลักของการประสบความสำเร็จนี่แหล่ะจะเป็นพื้นฐานให้พวกเขาเป็นเช่นนั้นได้

ลองจินตนาการถึงคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ  เขาจะไม่ทำหรือทำด้วยความหวาดกลัว ไม่มั่นใจ และตอกย้ำตัวเองอยู่ลึกๆ ว่าไม่มีทางสำเร็จ สุดท้ายก็มักจะไม่สำเร็จหรือไม่มีทางได้สิ่งที่ดีที่สุดตามศักยภาพของเขาอย่างแน่นอน

ต่างจากคนที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ แม้ตอนเริ่มต้นเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือยังไม่มีทรัพยากรในการสร้างสรรค์สิ่งนั้นสักเท่าไหร่ แต่เขาก็จะขวนขวายเพิ่มพูนความรู้  กล้าที่จะลองผิดลองถูก และมีกำลังที่จะลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง และถ้าเขายังคงเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางด้วยความเชื่อมั่น สุดท้ายเขาจะต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จอย่างแน่นอน

คุณอยากให้ลูกของคุณเป็นแบบไหนครับ

หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝัง growth mindset คือกิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของแต่ละวันอย่างการ ‘เก็บเก้าอี้’ การนำเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งไปเรียงซ้อนกันที่มุมห้องโดยให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด ซึ่งพวกเขาจะได้ทดลองปฏิบัติซ้ำๆ ในแต่ละวันและทำต่อเนื่องเกือบทุกวันที่อยู่ในค่าย

เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ไม่มีความรู้ ไร้ประสบการณ์ และยังไม่เคยทำงานเป็นทีมด้วยกันมาก่อน  เมื่อได้รับคำชี้แนะแล้วเปิดพื้นที่ให้พวกเขาลองผิดลองถูก เด็กๆ จะค่อยๆ บ่มเพาะ growth mindset ขึ้นในตัว มีความเชื่อมั่นว่าจะทำเวลาได้ดีขึ้นโดยไม่กลัวความล้มเหลว ซึ่งเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนจากดวงตาที่มุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นนี้

จากครั้งแรกที่ใช้เวลาเกินหกสิบวินาทีในการเก็บเก้าอี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัว  เด็กๆ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ได้วางแผน แบ่งงานกันทำ รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง สุดท้ายพวกเขาก็ใช้เวลาในการเก็บเก้าอี้ทั้งหมดไม่ถึงยี่สิบวินาที

นี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราบ่มเพาะ growth mindset ให้งอกงามในใจเด็กๆ

โลกที่เราอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงทุกวันและมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆ   เราไม่มีทางบอก ไม่มีทางฝึกฝนทักษะเฉพาะ หรือหยิบยื่นทรัพยากรที่จะมั่นใจได้ว่าสามารถช่วยให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากไปกว่าการปลูกฝังทัศนคติที่เอื้อต่อการพบเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า growth mindset นี้

เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง มั่นคง กล้าหาญ จากภายใน

เมื่อเวลานั้นมาถึงโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับ