ทฤษฎี 02: ช่วยลูกให้พ้นภาวะพึ่งพิง

ความคิดและพฤติกรรมที่ชัดเจนของคนไม่มี Growth mindset คือการพึ่งพิงสิ่งต่างๆ ภายนอกอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชมของคนอื่น การยอมรับจากคนอื่น ชื่อเสียง เงินทอง เกรดเฉลี่ย ฯลฯ

คำว่า ‘พึ่งพิงสิ่งต่างๆ ภายนอกอย่างสมบูรณ์’ หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะคิด จะทำ จะพูดอะไรก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นเสมอ ซึ่งการไม่เป็นอิสระทำให้คนๆ นั้นมีความทุกข์ และไม่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำเพราะเขาจะทำแต่สิ่งเดิมๆ เรื่องเดิมๆ ไม่กล้าพาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่ตัวเองคุ้นเคย (Comfort zone) เพราะการทำสิ่งใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์นั้นมีความเสี่ยง คนที่ไม่มี Growth mindset จะไม่กล้าเสี่ยง เนื่องจากเขาทนไม่ได้ที่จะสูญเสียคำชื่นชม การยอมรับ ชื่อเสียง เงินทองเหล่านั้นไป

และนั่นก็ทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในโหมดเอาตัวรอด ทำอะไรแค่พอผ่านเท่านั้น

Smart – i Camp ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ดี เราจึงปลูกฝัง Growth mindset ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ที่คิดค้นโดย ดร. แครอล ดเว็ค หัวใจสำคัญของ Growth mindset ก็คือความเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมได้ คนที่มี Growth mindset จึงมีความมุ่งมั่น ไม่กลัวหรือหลบเลี่ยงปัญหา พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเขาเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ล้วนทำให้เขาพัฒนา เก่งขึ้น ดีขึ้นนั่นเอง

นี่คือแนวคิดหลักที่จะทำให้ลูกหลานของเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่สิ่งที่เราทำได้คือการปลูกฝังทัศนติในการพัฒนาตัวเองซึ่งทำให้เขาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะผ่านเข้ามา

ซึ่งหากไม่มี Growth mindset แล้ว สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เพราะถึงจะไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่โลกก็จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ที่สำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนใครที่ไม่มีทักษะในการอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่มีทางประสบความสำเร็จและมีความสุขได้

กิจกรรมหลักอย่าง water fight ไปจนถึงกิจกรรมย่อยอย่างเก็บเก้าอี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในแคมป์ของเราล้วนส่งเสริมให้เกิด growth mindset ทั้งสิ้น

เมื่อจบจากแคมป์ของเราไป พ่อแม่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในส่งผ่านออกมาสู่ภายนอก ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าลูกๆ ของพวกเขาเติบโตขึ้น กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาด กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย ที่สำคัญที่สุดก็คือด้วย mindset นี้ทำให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆ สำเร็จมากขึ้นไปด้วย

ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับ mindset อีกแล้ว และชีวิตของมนุษย์แต่ละคนก็จะเป็นไปตาม mindset ที่เขามีนั่นเอง