ประโยชน์ 4 ข้อที่เด็กจะได้รับจากค่ายปิดเทอม SMART-i Camp

SMART-i Camp คือค่ายปิดเทอมที่เราหยิบเอาหลักการ Growth Mindset ของ Dr. Carol Dweck มาใช้ในการทำกิจกรรมให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมภายในค่ายปิดเทอมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ภายในค่ายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าการเข้าค่ายปิดเทอมที่ SMART-i Camp เด็กๆ จะได้อะไรกลับไปบ้างนอกจากความสนุก การได้พบปะเพื่อนใหม่ และความรู้ด้านวิชาการแล้ว ประโยชน์อื่นๆ ที่น้องๆ จะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง 

การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self-esteem 

เพราะทุกวันนี้การสร้างความมั่นใจและการยอมรับตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ซึ่งการสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองนั้นจะทำให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตและจัดการกับตัวเองได้อย่างมีพลัง สำหรับค่ายปิดเทอมของ SMART-i Camp นั้น เรามาพร้อมกับกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มที่จะสอดแทรกมุมมองดีๆ และสร้างทัศนคติที่ดีในการยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ตาม เราทุกคนไม่สามารถทำงานได้เพียงคนเดียว และการที่เด็กๆ จะมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมจะยิ่งช่วยให้งานต่างๆ ของเขานั้นเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องมีการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม ทัศนคติ มุมมอง แนวคิด และด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งค่ายปิดเทอมของเรานั้นจะจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ ในทีมและทำงานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางค่ายจัดให้

เสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเด็กๆ 

เราไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองขึ้นเป็นผู้นำก่อนถึงจะมองหาทักษะความเป็นผู้นำให้กับตัวเอง ซึ่งเด็กทุกคนสามารถฝึกทักษะนี้ให้กับตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะผู้นำนี้ เด็กๆ สามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบความท้าทาย ไม่กลัวปัญหา ควบคุมอารมณ์เป็น สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี และมีความรับผิดชอบในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง

การสร้างพลังบวกให้กับตัวเองหรือ Growth Mindset เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะ Growth Mindset คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการกระทำทุกๆ อย่าง มนุษย์เราสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กลัวที่จะล้ม เพราะทุกครั้งที่ล้มก็จะสามารถลุกขึ้นใหม่และพัฒนาต่อไปได้เสมอ ในค่ายปิดเทอมของ SMART-i Camp ของเรานั้นคอยปลูกฝัง Growth Mindset ไปในเด็กตลอดเวลา เพื่อให้เด็กมั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถพัฒนาและเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ได้โดยปราศจากความหวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต