แก้ปัญหาลูกขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกด้วยแคมป์ปิดเทอม

เมื่อปัญหาของเด็กๆ ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนเริ่มที่จะกังวลคือลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีจัดการและดูแลคุณลูกอย่างไรดี การเปิดโอกาสให้เด็กๆ มาเยือนแคมป์ปิดเทอม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแคมป์ปิดเทอมของ SMART-i Camp ที่มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ ภายในแคมป์ปิดเทอม 

สำหรับกิจกรรมภายในแคมป์ปิดเทอมของ SMART-i Camp นั้น เราจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ หลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นจะเป็นการสร้าง Growth Mindset และ Self-Esteem ให้กับเด็กๆ ผ่านทางการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของเขาเองภายในแคมป์แห่งนี้ ซึ่ง Growth Mindset นี้เป็นกรอบความคิดเติบโตที่เด็กๆ เรียนรู้ ลงมือทำ กล้าเผชิญความล้มเหลว และมองหาหนทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวเองให้ไปข้างหน้าได้อย่างดี และการเสริมสร้าง Self-Esteem นี้จะเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ ให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็น เข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออก และเป็นตัวเองในมุมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวกิจกรรมภายในแคมป์ปิดเทอมที่ SMART-i Camp จัดให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนั้น มีตั้งแต่การฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนในทีมหยิบเอาเรื่องราวของตัวเองและเพื่อนๆ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและถ่ายทำหนังสั้นร่วมกัน การสร้างความท้าทายให้กับตัวเองผ่านทางกิจกรรมสุดแอดเวนเจอร์ที่แคมป์ปิดเทอมของ SMART-i Camp จัดให้ การวางแผนทำกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ทุกคนในทีมต่อสู้กับ Fixed Mindset โดยการแบ่งงานและจัดหน้าที่ให้กับทุกๆ คน เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำความเข้าใจ ยอมรับตัวเองและเพื่อนๆ ในทีมถึงตำแหน่งงานที่ต่างกันแต่สัมพันธ์ต่อกัน ไปจนถึงกิจกรรมจิตศึกษาที่เราตั้งใจปลูกฝังให้เด็กๆ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เสริมสร้างความมั่นใจ การสร้างกำลังใจให้ตัวเอง เพื่อสร้าง Self-Esteem ที่ดีให้กับตัวเอง นอกจากนี้แล้ว ทุกๆ กิจกรรมของเรานั้นจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ จากการถูกตัดสินจากคนรอบตัวและตนเอง ซึ่งกระบวนการของ SMART-i Camp นั้นจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อเด็กๆ ปลอดการตัดสิน ปราศจากอคติ ให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออกและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ท่านใดอยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องลูกขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกอย่าลืมมองหาแคมป์ปิดเทอมจาก SMART-i Camp ที่มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆ มีแคมป์ปิดเทอมให้เลือกทั้งค่ายไปเช้า-เย็นกลับ และค่ายค้างคืน และทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กๆ ในค่ายอย่างดีและมีประสิทธิภาพ คุณพ่อคุณแม่สามารถคลายกังวลได้